მაცივარ აგენტები

მაცივარაგენტები

       
style=”border-color: “> style=”background-color: “>
                 
style=”border-color: “> style=”background-color: “>
                 
style=”border-color: “> style=”background-color: “>
         
hcfc-ები
hfc-ები
hc-ები